JUNTA DE L’AMPA

La Junta de l’Ampa, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Arnau Berenguer, està composta per 11 membres, dels quals cadascun té assignada una tasca en concret, que detallem a continuació:

 • Balbina Escolà (presidenta) Tel: 620 09 44 93
 • Dolors Bonjorn (vicepresidenta i Consell Esc.) Tel: 636 23 74 62
 • Sandra Fonfrias (secretària) Tel: 678 78 12 04
 • Montse Serradell (tresorera) Tel: 649 37 67 08
 • Dolors Gou (extraescolars) Tel: 651 84 14 62
 • Joan Ramon Ribelles (Consell Esportiu i Cros) Tel: 615 89 54 86
 • Marta Pané (llibres i xandalls) Tel: 659 94 13 61
 • Joan Pla (informàtica i comunicació) Tel: 615 16 04 24
 • Carme Ginés (vocal) Tel: 675 85 92 47
 • David Oller (vocal)Tel: 610 76 18 97
 • Jordi Martínez (vocal) Tel: 615 12 26 81

Llista de comissions i de les persones que hi ha en cada una d’elles perquè sapigueu a qui dirigir-vos segons us convingui:

Tresoreria
Montse Serradell
Joan Pla
Sandra Fonfrias

Comissió de Llibres
Marta Pané
Balbina Escolà
Dolors Bonjorn
Carme Ginés

Comissió d’Extraescolars i menjador
Balbina Escolà
Dolors Gou
Carme Ginés

Comissió del Cros
Joan Ramon Ribelles
David Oller
Jordi Martínez

Comissió de Final de curs
Joan Pla
Marta Pané
Dolors Gou
David Oller

Comissió de Comunicació
Joan Pla
Jordi Martínez

 

QUÈ ÉS L’AMPA?

 

 

Contacta amb l’AMPA

Nom (required)

Email (required)

Tema

Escriu aquí el missatge